Salariul mediu net a fost de 3.365 lei în februarie 2021, în scădere cu 0,9% faţă de luna precedentă, dar cu 5,1% mai mare față de acum un an.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în IT (8.047 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.747 lei). Față de anul trecut, în sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă – în sănătate (-2,7%) și în învăţământ (-0,3%), dar și creșteri în administrația publică (+0,1%).

În majoritatea sectoarelor, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării în luna ianuarie 2021 a unor prime ocazionale în anumite domenii, dar și ca urmare a șomajului tehnic.

Cele mai semnificative creşteri salariale lunare s-au înregistrat în:

  • Fabricarea produselor din tutun (+53,6%), activități financiare (+17,8%) și industria farmaceutică (+13,0%);
  • Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice (între 3,0% și 6,5%);
  • Silvicultură, industria metalurgică, fabricarea hârtiei, spectacole culturale și recreative, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (între 1,0% și 3,0%).

Cele mai semnificative scăderi salariale lunare s-au înregistrat în:

  • Extracția petrolului brut și a gazelor naturale (-26,3%);
  • Fabricarea produselor de cocserie și din țiței, extracția minereurilor metalifere, energie electrică și termică (între 6,0% și 10,0%);
  • Telecomunicaţii, producție cinematografică, înregistrări audio, extracția cărbunelui, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, asigurări, poștă (între 2,0% și 5,0%).